Văn Bằng Tốt Nghiệp – Đại Học Giao Thông Vận Tải TP. Hồ Chí Minh

Bằng tốt nghiệp Đại học Giao thông vận tải TPHCM – Hệ Liên thông đại học, Văn bằng 2 đại học, và Vừa làm vừa học:

  • Thông tư số 27/2019/TT – BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo quy định về nội dung chính ghi trên văn bằng: Từ ngày 01/03/2020 sẽ không ghi thông tin về hình thức đào tạo trong nội dung của văn bằng tốt nghiệp như trước đây. Theo đó, học viên sau khi tốt nghiệp các hình thức đào tạo: chính quy, vừa làm vừa học, liên thông đại học, văn bằng 2, online, từ xa hay tự học có hướng dẫn sẽ được cấp cùng 1 loại bằng tốt nghiệp và có giá trị như nhau.
  • Do đó, học viên theo học các hệ Liên thông đại học, Văn bằng 2 đại học và Vừa làm vừa học trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, sau khi hoàn thành chương trình học, sẽ được cấp bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân hoặc kỹ sư tùy ngành học). Văn bằng tốt nghiệp không ghi hình thức đào tạo.
  • Bằng tốt nghiệp này cũng đủ điều điện để học viên theo học cao học, xét bậc lương hoặc thi công chức.

Liên hệ tư vấn và nộp hồ sơ tuyển sinh:

Phòng Tuyển sinh – Trung tâm Đào tạo Thường xuyên

Văn phòng làm việc và nhận hồ sơ từ 8h – 17h, từ Thứ 2 tới Thứ 7.

Thông báo Tuyển sinh Hồ sơ Tuyển sinh Sinh viên Hỏi - Đáp Đăng ký nhận tư vấn