Mức lương ngành Điều khiển tàu biển là bao nhiêu?

Thứ Hai, 20/11/2023

Mức lương ngành Điều khiển tàu biển là bao nhiêu?

Trong tương lai, ngành điều khiển tàu biển vẫn là một ngành đào tạo nguồn nhân lực quan trọng cho vận tải biển Việt Nam và thế giới.

Thu nhập bình quân của người tốt nghiệp ngành này so với nhiều ngành trên bờ vẫn ở mức cao hơn, được đi nhiều nơi trên thế giới, làm việc môi trường đa quốc tịch.

Mức lương thấp nhất (thủy thủ, thợ máy) tàu nội địa khoảng 9 đến 12 triệu đồng mỗi tháng, tăng dần theo chức danh: sĩ quan 25 – 30 triệu đồng; thuyền trưởng 70 đến 90 triệu đồng hoặc cao hơn tùy tàu, công ty. Đối với các chủ tàu nước ngoài, thủy thủ khoảng 25-40 triệu đồng, cao nhất là thuyền trưởng, máy trưởng có thể 8.000 – 10.000 USD hoặc hơn

Xem Video: Mức lương ngành Điều khiển tàu biển là bao nhiêu?

 

 

 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.