Chứng Nhận Đạt Tiêu Chuẩn Chất Lượng Giáo Dục Ngành Công Nghệ Thông Tin Và Ngành Quản Trị Logistics | Đại Học Giao Thông Vận Tải HCM

Chủ Nhật, 22/05/2022

Hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục chương trình đào tạo là một trong những công tác trọng tâm trong quá trình phát triển của trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM.

Ngày 19/5/2022, Đại học Giao thông Vận tải HCM được Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG – HCM cấp giấy chứng nhận đạt tiểu chuẩn chất lượng giáo dục đối với ngành Công nghệ thông tin hệ Đại học, và chuyên ngành Quản trị logistics & vận tải đa phương thức hệ Đại học. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Trước đó, tháng 12/2021, với nguyên tắc “khách quan, minh bạch, chuyên nghiệp, chất lượng”, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, đã hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Quản trị Logistics & vận tải đa phương thức tại Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM.

Theo kết quả của Trung tâm kiểm định, 2 chương trình đào tạo trên của trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM đạt tiêu chuẩn với tỉ lệ tiêu chí đạt yêu cầu rất cao (92%). Đây là bước chuyển quan trọng, đánh dấu cột mốc phát triển mới của 2 ngành. Đồng thời, cũng là động lực thúc đẩy nhà trường tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo.

Chứng-nhận-đạt-tiêu-chuẩn-giáo-dục-chương-trình-đào-tạo-ngành-công-nghệ-thông-tin
Giấy chứng nhận đạt tiểu chuẩn chất lượng giáo dục
Chứng-nhận-đạt-tiêu-chuẩn-giáo-dục-chương-trình-đào-tạo-ngành-quản-trị-logistics-và-vận-tải-đa-phương-tiện
Giấy chứng nhận đạt tiểu chuẩn chất lượng giáo dục

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.