Mức lương ngành Điện tử viễn thông là bao nhiêu?

Chủ Nhật, 19/11/2023

Mức lương ngành Điện tử viễn thông là bao nhiêu?

Điện tử viễn thông đang là ngành học được nhiều bạn trẻ quan tâm vì nguồn nhân lực tại nước ta về ngành này đang còn rất ít. Đồng thời đây cũng là ngành học mang lại mức thu nhập khủng. Ngay cả khi mới ra trường, cử nhân ngành này cũng đã có mức lương trung bình lên tới 10 triệu mỗi tháng.

Kỹ sư điện điện tử: lương trung bình từ 12 triệu đến 17 triệu mỗi tháng.

Kỹ sư điện công nghiệp: lương trung bình từ 13 triệu đến 19 triệu mỗi tháng.

Kỹ sư điện tự động hóa: lương trung bình từ 12 triệu đến 36 triệu mỗi tháng.

Điện điện tử viễn thông: lương trung bình từ 12 triệu đến 45 triệu mỗi tháng.

Xem Video: Mức lương ngành Điện tử viễn thông là bao nhiêu?

 

 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.