Nhiều học viên đặt ra câu hỏi: Học Liên Thông Ngành Logistics Tại Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải TP Hồ Chí Minh Mất Bao Lâu?

Thứ Sáu, 13/10/2023

Nhiều học viên đặt ra câu hỏi: Học Liên Thông Ngành Logistics Tại Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải TP Hồ Chí Minh Mất Bao Lâu?

Trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh thường xuyên mở lớp Liên thông từ Trung cấp và Cao đẳng lên Đại học ngành Logistics. Thời gian đào tạo Hệ liên thông của ngành này phụ thuộc vào bằng cấp cao nhất, và chuyên ngành mà học viên đã theo học trước đó.

Thời gian đào tạo thông thường sẽ từ 2 năm đối với người đã có bằng Trung cấp, và từ 1,5 năm đối với người đã có bằng Cao đẳng. Học viên sẽ được miễn trừ những môn đã học ở bậc Trung cấp hoặc Cao đẳng, do đó, nếu liên thông cùng ngành thì thời gian đào tạo sẽ ngắn hơn so với liên thông trái ngành.

Để được kiểm tra chính xác thời gian đào tạo và các thông tin khác về hệ Liên thông Đại học ngành Logistics tại trường, Học viên vui lòng liên hệ nhà trường hoặc truy cập website: gtvthcm.edu.vn

Xem Video: Học Liên Thông Ngành Logistics Tại Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải TP Hồ Chí Minh Mất Bao Lâu?

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.