Top 10 trường Đại học đào tạo ngành Logistics tốt nhất Việt Nam hiện nay:

Thứ Hai, 23/10/2023

Top 10 trường Đại học đào tạo ngành Logistics tốt nhất Việt Nam hiện nay:

Top 10. Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam

Top 9. Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh

Top 8. Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Top 7. Trường Đại học kinh tế – Đại học Đà Nẵng

Top 6. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Top 5. Trường Đại học Thương Mại

Top 4. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Top 3. Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội

Top 2. Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

Top 1. Trường đại học Hàng hải Việt Nam.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.